TERMENI ŞI CONDIŢII

  1. Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare.

Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, va rugăm să părăsiţi acest Site.

  1. Proprietatea Conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzînd fără limitare toate textele şi imaginile („Conţinut”) sunt în proprietatea ARA TOYS S.R.L. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conţinutului”. De asemenea, va informăm că ARA TOYS S.R.L. îşi va asigura şi impune în mod hotărît recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare.

  1. Utilizarea Site-ului

ARA TOYS S.R.L. acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:

Puteţi descarca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi ne-comercial şi cu condiţia de a va conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;

Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneti, să refolositi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al ARA TOYS S.R.L.;

Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încalcă în alt mod legea.

  1. Confidenţialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteţi pe Site prin poştă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politică de Confidenţialitate. (Accesul se face prin Site).

  1. Lipsa garanţiilor

ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VA ESTE OFERIT „CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANŢIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTĂ EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

 

 

  1. Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

ARA TOYS S.R.L. nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

  1. Exonerarea de Răspundere

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ. ARA TOYS S.R.L. ŞI SOCIETĂŢILE SALE AFILIATE, FUNCŢIONARII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SAU. ARA TOYS S.R.L. NU ÎŞI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O DAUNA SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VA INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMĂ ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

  1. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decît ARA TOYS S.R.L. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori această. ARA TOYS S.R.L. nu controlează, şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri.

  1. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

ARA TOYS S.R.L. poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a poşta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege.